-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพิชัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิชัย

รหัสโรงเรียน : 690327

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 9/9 ถนนพิชัย-บ้านโคน ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 53120

โทรศัพท์ : 055421402

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิชัย

-- advertisement --