-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

รหัสโรงเรียน : 360467

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 39/1 ธรรมบูชา ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055304180

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

-- advertisement --