โลโก้โรงเรียนฟากท่าวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนฟากท่าวิทยา

รหัสโรงเรียน : 690325

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 41 อุตรดิตถ์-ฟากท่า ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160

โทรศัพท์ : 055489075

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนฟากท่าวิทยา