-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 690330

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 153 ไผ่ล้อม-บ้านเกาะ ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 53210

โทรศัพท์ : 055453416

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลับแลศรีวิทยา

-- advertisement --