โลโก้โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา

รหัสโรงเรียน : 360463

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 88 พิษณุโลก-บางกระทุ่ม วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65230

โทรศัพท์ : 055906107

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา