-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 360487

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180

โทรศัพท์ : 0819626950

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม

-- advertisement --