โลโก้โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 360500

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 455 วังทรายพูน-วังโป่ง วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190

โทรศัพท์ : 055992427

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม