-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา

รหัสโรงเรียน : 360489

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 528 พิษณุโลก-เด่นชัย วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

โทรศัพท์ : 0882905176

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา

-- advertisement --