-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 360492

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 15 – วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 65130

โทรศัพท์ : 055-989480

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม

-- advertisement --