-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุตรดิตถ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุตรดิตถ์

รหัสโรงเรียน : 690315

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 15 ประชานิมิตร-อินใจมี ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 055411104

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุตรดิตถ์

-- advertisement --