-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา

รหัสโรงเรียน : 360484

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – สันติบันเทิง – บางกระทุ่ม เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65210

โทรศัพท์ : 055396005

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา

-- advertisement --