-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 360499

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 460 สากเหล็ก-บ้านมุง บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 65190

โทรศัพท์ : 055992145-6

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

-- advertisement --