-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 360501

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 65190

โทรศัพท์ : 055009874

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม

-- advertisement --