-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชัยสิทธาวาส พัฒน์ สายบำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชัยสิทธาวาส พัฒน์ สายบำรุง

รหัสโรงเรียน : 270198

เขตการศึกษา : สพม.เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 52/12 – กระแชง สามโคก ปทุมธานี 12160

โทรศัพท์ : 025815570

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชัยสิทธาวาส พัฒน์ สายบำรุง

-- advertisement --