-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 600319

เขตการศึกษา : สพม.เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 256 – ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 30130

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม

-- advertisement --