-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธัญรัตน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธัญรัตน์

รหัสโรงเรียน : 270185

เขตการศึกษา : สพม.เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 104 รังสิต-นครนายก รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ : 025771577

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธัญรัตน์

-- advertisement --