-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

รหัสโรงเรียน : 600318

เขตการศึกษา : สพม.เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 496 – มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 18180

โทรศัพท์ : 036-341777

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

-- advertisement --