-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสายปัญญารังสิต

รหัสโรงเรียน : 270186

เขตการศึกษา : สพม.เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 พหลโยธิน 87 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 02-5363544

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสายปัญญารังสิต

-- advertisement --