-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุธีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุธีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 600314

เขตการศึกษา : สพม.เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 50 พหลโยธิน พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 18120

โทรศัพท์ : 036239314

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุธีวิทยา

-- advertisement --