-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยา

รหัสโรงเรียน : 600306

เขตการศึกษา : สพม.เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 13 เศรษฐสมบูรณ์ หนองแค หนองแค สระบุรี 18140

โทรศัพท์ : 036-371211

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยา

-- advertisement --