-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองแซงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองแซงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 600310

เขตการศึกษา : สพม.เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 4 ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี – หนองควายโซ หนองแซง สระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036399161

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองแซงวิทยา

-- advertisement --