-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

รหัสโรงเรียน : 600321

เขตการศึกษา : สพม.เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 175 ถนนพหลโยธิน พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240

โทรศัพท์ : 036909996

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

-- advertisement --