-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแก่งคอย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแก่งคอย

รหัสโรงเรียน : 600303

เขตการศึกษา : สพม.เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 28 สุดบรรทัด แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี 18110

โทรศัพท์ : 036244033

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแก่งคอย

-- advertisement --