-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

รหัสโรงเรียน : 600317

เขตการศึกษา : สพม.เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 46/4 พัฒนพงศ์ งิ้วงาม เสาไห้ สระบุรี 18160

โทรศัพท์ : 036-301023

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

-- advertisement --