-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนติ้ววิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนติ้ววิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 380591

เขตการศึกษา : สพม.เขต 40

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 181 – บ้านติ้ว หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

โทรศัพท์ : 056918802

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนติ้ววิทยาคม

-- advertisement --