-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 380611

เขตการศึกษา : สพม.เขต 40

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 72 – ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140

โทรศัพท์ : 082-7690972

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม

-- advertisement --