-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 380610

เขตการศึกษา : สพม.เขต 40

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 214 สระบุรี-หล่มสัก นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67220

โทรศัพท์ : 056789222

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

-- advertisement --