-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 380599

เขตการศึกษา : สพม.เขต 40

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 290 บุษราคัม 2 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130

โทรศัพท์ : 056-792132

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

-- advertisement --