-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

รหัสโรงเรียน : 380600

เขตการศึกษา : สพม.เขต 40

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 257 สระบุรี-หลุ่มสัก พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67180

โทรศัพท์ : 056792781

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

-- advertisement --