-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์

รหัสโรงเรียน : 380620

เขตการศึกษา : สพม.เขต 40

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 67 แคมป์สน-สะเดาะพง เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

โทรศัพท์ : 056728062

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์

-- advertisement --