-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังโป่งศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังโป่งศึกษา

รหัสโรงเรียน : 380618

เขตการศึกษา : สพม.เขต 40

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 14 วังโป่ง-หนองขนาก วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 67240

โทรศัพท์ : 056758213

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังโป่งศึกษา

-- advertisement --