-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

รหัสโรงเรียน : 380580

เขตการศึกษา : สพม.เขต 40

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 208 สามัคคีชัย ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ : 056711454

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

-- advertisement --