-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

รหัสโรงเรียน : 380594

เขตการศึกษา : สพม.เขต 40

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 671100

โทรศัพท์ : 056718131

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

-- advertisement --