-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 380615

เขตการศึกษา : สพม.เขต 40

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ – ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์ : 056-928286

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

-- advertisement --