-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 380605

เขตการศึกษา : สพม.เขต 40

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 58 – สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170

โทรศัพท์ : 056-799333

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

-- advertisement --