-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองไผ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองไผ่

รหัสโรงเรียน : 380608

เขตการศึกษา : สพม.เขต 40

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 700 สระบุรี-หล่มสัก หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140

โทรศัพท์ : 056-781622

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองไผ่

-- advertisement --