โลโก้โรงเรียนเนินพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเนินพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 380583

เขตการศึกษา : สพม.เขต 40

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ : 056752290

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเนินพิทยาคม