-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 380584

เขตการศึกษา : สพม.เขต 40

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 169 เพชรบูรณ์-วิเชียรบุรี น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ : 056751149

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา

-- advertisement --