-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 380598

เขตการศึกษา : สพม.เขต 40

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 237 หล่มสัก-เลย นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67120

โทรศัพท์ : 056917476

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

-- advertisement --