-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเมืองศรีเทพ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเมืองศรีเทพ

รหัสโรงเรียน : 380606

เขตการศึกษา : สพม.เขต 40

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 115 – ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170

โทรศัพท์ : 056784072

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเมืองศรีเทพ

-- advertisement --