-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 380619

เขตการศึกษา : สพม.เขต 40

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 194 พิษณุโลก-หล่มสัก แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67280

โทรศัพท์ : 056-750334

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม

-- advertisement --