-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนขาณุวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนขาณุวิทยา

รหัสโรงเรียน : 040445

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 341 แสนตอ-สลกบาตร แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62130

โทรศัพท์ : 055779226

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนขาณุวิทยา

-- advertisement --