-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

รหัสโรงเรียน : 040449

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 640 พหลโยธิน คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ : 055781587

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

-- advertisement --