-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

รหัสโรงเรียน : 040444

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 124 – คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 62180

โทรศัพท์ : 055868655

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

-- advertisement --