โลโก้โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 350401

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 67 ทางหลวงชนบทพิจิตร2007 ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร 66210

โทรศัพท์ : 056619646

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดงเจริญพิทยาคม