-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนตะพานหิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตะพานหิน

รหัสโรงเรียน : 350382

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 221 ชมฐีระเวช ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110

โทรศัพท์ : 056621054

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตะพานหิน

-- advertisement --