-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

รหัสโรงเรียน : 040458

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 72 – ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 62190

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

-- advertisement --