-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 350389

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 126 – ท่าเสา โพทะเล พิจิตร 66130

โทรศัพท์ : 0864413474

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม

-- advertisement --