-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

รหัสโรงเรียน : 040441

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 96 – พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 62150

โทรศัพท์ : 055860151

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

-- advertisement --