-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

รหัสโรงเรียน : 040459

เขตการศึกษา : สพม.เขต 41

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 107 – โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ : 0-5572-7117

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

-- advertisement --